Дене шынықтыру пәнінен тест сұрақтары


Дене шынықтыру пәнінен тест сұрақтары
$$$ 1
Дене тәрбиесінің негізгі құралы:
A) дене жаттығулары
B) көрнекілік құралдарын пайдалану
C) салқын суға шомылу
D) гигиеналық факторлар
E) қоршаған орта факторлары

$$$ 2
Дене жаттығуы түсінігінің мазмұны:
A) жаттығуды орындау барысындағы негізгі үдерістер жиынтығы мен оның қозғалыс құрамы
B) қозғалыс құрылымы
C) қозғалыс құрамы
D) дене жүктемесі
E) спорт түрінің техникасы

$$$ 3
Дене жаттығуының түрі:
A) қозғалыстың ішкі және сыртқы құрылымы
B) қозғалыстың орындалу көркемділігі
C) қозғалыстың кейбір орындалу жиынтығы
D) қозғалыстың ырғақты және күш сипаттамасы
E) адамның қозғалысты орындауы барысындағы үдерістер

$$$ 4
Қажетті қозғалыс міндеттерін шешу, қозғалыс құрылымының негізгі жиынтығы дегеніміз:
A) қозғалыс техникасының негізі
B) қозғалыс техникасының негізгі бөлімі
C) қозғалыс техникасының бөлімі
D) қозғалыстың соңғы сатысы
E) қозғалыс техникасы

$$$ 5
Қозғалыс қызметінің уақыт бойынша сипаттамасы:
A) қозғалыс уақыты мен қарқыны
B) қозғалыс амплитудасы
C) қозғалыс күші
D) дене жолы және тұрағы
E) бағыты

$$$ 6
Қозғалыстың жалпы құндылығының сипаттамасы:
A) тура, үнемдеу, энергетикалық, созылмалылық
B) қозғалыс ырғағы
C) қозғалыстың динамикалық сипаттамасы
D) кеңістік, күш, уақыт, кеңістік - уақыт
E) қозғалыс бағыты

$$$ 7
Дене тәрбиесінің арнайы әдістері:
A) қатаң реттелген жаттығулар әдісі және ойын, жарыс әдістері
B) ойын әдісі
C) жарыс әдісі
D) көрнекілік әдісі және жылдам ақпарат әдісі
E) психологиялық әдісі

$$$ 8
Дене жаттығуларын орындау барысындағы жүктеме сипаттамасы:
A) ағзаның функционалдық және соған байланысты өзгеруі
B) орындалған жұмыстың сандық жиынтығы
C) орындалған жұмыс санының уақыт бірлігі
D) жаттығуды орындау барысындағы ағзаның белсенді, қосымша және қиындықтарды жеңу құны
E) спорттық жарыс тактикасы

$$$ 9
Демалыс аралығы, келесі жүктемеге дейінгі жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіруін айқындаушы:
A) ерекше
B) қатты
C) төмен - жоғары аралық
D) экстремалды
E) жоғары экстремалды

$$$ 10
Демалыс аралығындағы сабақ барысында берілетін жүктемеге байланысты функционалды өзгерістің аталуы:
A) қатты
B) экстремалды
C) қарапайым
D) төмен - жоғары аралық
E) жұмсақ

$$$ 11
Демалыс аралығын айқындаушы жаттығу, жұмыс қабілетін жоғарылатушы сипаттамасы:
A) экстремалды
B) қатты
C) қарапайым
D) толық
E) жұмсақ

$$$ 12
Қатаң реттелген жаттығулар әдісінің негізі:
A) нақты түзілген қозғалыс бағдарламасы және тура жүктеме мен демалыс мөлшері
B) тура қозғалыс апараты
C) жүктеменің тура берілуі
D) жаттығуларды қайталау саны
E) демалыс аралығын тура жариялау

$$$ 13
Қозғалыс қызметінің оқыту үдерісіне байланысты қатаң реттелген жаттығу әдісі:
A) сараптамалы және толық әдістер негізінде
B) айналмалы шынығу әдісі
C) стандартты қайталау әдісі
D) вариативті, біркелкі жаттығу әдісі
E) көрнекілік әдісі

$$$ 14
Қайталау жүктемесі негізінде әртүрлі демалыс аралығында қолданылатын әдіс:
A) стандартты - қайталау аралық жаттығу әдісі
B) стандартты - қайталау жаттығу әдісі
C) вариативті - аралық жаттығу
D) вариативті - біркелкі жаттығу әдісі
E) біркелкі жаттығу әдісі

$$$ 15
Максималды жүктеме әдісінің бағыты:
A) дене қабілеттерін тәрбиелеу
B) қозғалысқа оқыту
C) қозғалыс қызметінің саналы жағын әрі қарай дамыту
D) қозғалыс қызметін дамытуға және қалыптастыру
E) қозғалысты сезіну

$$$ 16
Жалпы төзімділікті тәрбиелеудегі айналмалы жаттығу әдісі:
A) айналмалы шынығу ұзақ үздіксіз жаттығу әдісі арқылы
B) айналмалы шынығу жаттығу аралығы біртіндеп демалыс аралығы әдісі арқылы
C) айналмалы шынығу жаттығу аралығы қатты демалыс аралық әдісі арқылы
D) айналмалы шынығу қатты жұмыс істеу әдісі
E) айналмалы шынығу ойын әдісі арқылы

$$$ 17
Қозғалыс қызметін көрнектілік негізінде ұйымдастыруды сипаттайтын әдіс:
A) ойын
B) сайыс
C) қатаң реттелген жаттығу әдісі
D) аралас
E) жарыс

$$$ 18
Негізгі сабақ міндетіне шұғылданушылардың қызығушылығын бағыттайтын қағида:
A) белсенділік
B) көрнекілік
C) қолайлылық
D) ерекшелік
E) біркелкілік

$$$ 19
Белсенділік қағидасы мазмұнына қойылатын талаптар:
A) өзіндік тәрбиені қамтамасыз ету
B) қиындық өлшемін табу
C) міндеттерді шешу бірлестігі
D) шұғылданушыларды қиындықтан өту үшін қамтамасыз ету
E) қиын жағдайды қамтамасыз ету

$$$ 20
Шұғылданушылар мүмкіндігімен дене тәрбиесінің әдісі, құралы және міндетінің арнайы ұқсастығын айқындайтын қағида:
A) ерекшелік
B) көрнекілік
C) жүйелік
D) динамикалық
E) үзіліссіздік

$$$ 21
Қиындық біртіндеп өсуді қамтамасыз ететін ереже:
A) қарапайым ережеден күрделіге
B) белгілі ережеден белгісізге
C) меңгеру
D) белгіліден белгісіз ережесі
E) оқуда - қиын, соғыста - оңай ережесі

$$$ 22
Қозғалыс дағдысын қолданудың негізгі мазмұнын қамтамасыз ету:
A) қозғалысқа оқыту
B) дене қабілеттерін тәрбиелеу
C) ойлау қабілетін тәрбиелеу
D) сауықтыру міндеттерін шешу
E) ойды тәрбиелеу

$$$ 23
Дене тәрбиесі барысында қарастырылатын дене жаттығуы бірлестігінің ережесі:
A) қарапайымнан - күрделіге, оңайдан - қиындыққа
B) белгіліден - белгісізге
C) меңгеру
D) белгіліден - белгісізге, меңгеру
E) күрделіден – қарапайымға

$$$ 24
Дене тәрбиесін құруда келесі сабақ, өткен сабақтың жалғасын табуды айқындайтын қағида:
A) жүйелік
B) динамикалық
C) қолайлылық
D) көрнекілік
E) ерекшелік

$$$ 25
Сабақ жүйесінде дене жаттығуларын бір қалыпты қамтамасыз ету үшін қажет:
A) ығыстырудың барынша жақсы жағын қолдану, оның кері әсерін жою
B) қозғалыс тәсілдерінің жақсы жағын барынша қолдану
C) дене қабілеттерінің жақсы жағын толық қолдану
D) ығыстыру кері әсерін жою
E) барынша күш - жігер қолдану қағидасы 

Мақала ұнаса, бөлісіңіз:


Іздеп көріңіз:

Пікір жазу

  • [cmxfinput_gallery][cmxfinput_youtube]